Wzór-Wniosek o przekazanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Wniosek o przekazanie - strona 1

Fragment notatki:

Wrocław, 11 października 2000 r.
Prezydent Miasta Wrocławia
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Urzędu Miasta
We Wrocławiu
 
Wnioskodawca: Jan Nowak
zam. we Wrocławiu
ul. Nowacka 1
  Wniosek o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste   Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami wnoszę o:
1. Przeniesienie nieodpłatnie na mnie własności garażu nr 21, położonego we Wrocławiu przy ulicy Tarnowskiej 5, jako wybudowanego ze środków własnych.
2. Oddanie znajdującego się pod nim gruntu o powierzchni 21 m 2 w użytkowanie wieczyste.
Uzasadnienie  Na mocy decyzji z 13.12.1982 Antoni Nowak, mój ojciec uzyskał pozwolenie na budowę garażu we Wrocławiu przy ulicy Tarnowskiej 5.
14.12.1982 roku Zawarto umowę dzierżawy garażu pomiędzy Antonim Nowakiem i ZGM we Wrocławiu na okres 5 lat. Po upływie tego okresu umowę przedłużono aż do dnia dzisiejszego.
Decyzją Miejskiej Rady Narodowej z dnia 12.12.1983 roku wydano zgodę na użytkowanie przedmiotowego garażu.
Pismem z dnia 9.09.1989 ZGM we Wrocławiu potwierdziło przekazania garażu na rzecz moją.
Wobec powyższego wnioskodawca wypełnia warunki przewidziane w art. 211 ust. 1 przywołanej ustawy.
Jan Nowak
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz