Wzór-Umowa o zwolnienie z długu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa o zwolnienie z długu - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA O ZWOLNIENIE Z DŁUGU zawarta dnia .............................. w .............................................................................. pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wierzycielem
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Dłużnikiem. § 1 Wierzyciel z momentem podpisania niniejszej umowy zwalnia Dłużnika z długu wynoszącego ........................................................ zł wraz z odsetkami wynikającego z umowy .................................................................. zawartej pomiędzy Wierzycielem i Dłużnikiem dnia ........................................ w ...................................................... . § 2 Dłużnik zwolnienie, o którym mowa wyżej przyjmuje. § 3 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
........................................ ..............................................
Wierzyciel Dłużnik ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz