wzór konspektu i sprawozdania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wzór konspektu i sprawozdania  - strona 1 wzór konspektu i sprawozdania  - strona 2 wzór konspektu i sprawozdania  - strona 3

Fragment notatki:


  1 !!! UWAGA !!!    Warunkiem  dopuszczenia  do  ćwiczeń  jest  posiadanie  przez  każdego  studenta   odr ę cznie   napisanego  konspektu  czyli  planu  ćwiczenia  (papier  kancelaryjny  w  kratkę)  który  będzie  zawierał:  •  dane osoby (nazwisko, imię, rok studiów, specjalność, kierunek, tydzień [I|II], grupa z  godz. […],  zespół [A|B|C|D|E|F],  •  w kilku zdaniach opisanie postawionego zadania,  •  przedstawienie listy sprzętu i modeli które będą używane w ćwiczeniu,  •  opis  planowanego  przebiegu  ćwiczenia  łącznie  z  opisem  i  propozycją  układów  pomiarowych  (blokowych  i  rzeczywistych  połączeń);  wstępne  obliczenia;  schematy  narysowane  mają  być  ołówkiem  lub  wklejone  wydruki;  jeśli  będzie  tego  wymagało  ćwiczenie  lista  połączeń  w  modelach  jak  również  szkice  sytuacyjne  przeprowadzanego ćwiczenia (oddanie ich geometrii),   •  tabele pomiarowe i tabele z nazwami plików pomiarowych wraz warunkami pomiaru,  •  literaturę i inne odnośnika na podstawie których napisano plan ćwiczenia.     Najczęstszymi brakami i problemami, na jakie natrafiano podczas oceniania sprawozdań są:  -  brak schematów pomiarowych  -  nieadekwatne schematy symulacyjne  -  brak odnośników literaturowych  -  brak podpisów pod rysunkami  -  rysunki nieczytelne, brak jednostek i opisów osi itp.  -  brak tytułowej tabelki lub niestandardowa tabelka  -  brak numeracji stron, luźne kartki  -  brak rzetelnej analizy wyników tzn. powiązania do teorii, symulacji, obliczeń zarówno na  wykresach jak i w tekście      Powtarzanie tych błędów w planach ćwiczeń i sprawozdaniach przyczyni się do obniżenia ich  oceny lub ich odrzucenia!      Nr  ćwiczenia  w  terminie 1  Nr  ćwiczenia  w  terminie 2  Nr  ćwiczenia  w  terminie 3  Nr  ćwiczenia  w  terminie 4  Zespół A  1  2  3  4  Zespół B  2  3  4  5  Zespół C  3  4  5  6  Zespół D  4  5  6  1  Zespół E  5  6  1  2  Zespół F  6  1  2  3    Ćwiczenie numer:   1.  Badanie obwodów RLCM i analiza niskoczęstotliwościowych pól magnetycznych   2.  Badanie zjawisk falowych   3.  Badanie charakterystyk elementów pasywnych w zakresie wysokich częstotliwości   4.  Badanie charakterystyk elementów pasywnych w zakresie niskich częstotliwości   5.  Badanie zaburzeń przewodzonych niskoczęstotliwościowych   6.  Badanie zaburzeń przewodzonych i promieniowane wysokoczęstotliwościowych    

(…)

… ćwiczenia:
Grupa:
Oceny indywidualne:
1. Imię Nazwisko
1.
2. Imię Nazwisko
2.
Daty wykonania ćwiczeń:
Ocena konspektu:
1. ……………………..
Ocena sprawozdania:
Data oddania sprawozdania:
……………………..
Uwagi prowadzącego ćwiczenia:
Informacje dodatkowe:
2
Sprawozdanie (wersja papierowa i elektroniczna) powinna zawierać następujące punkty:
1. Cel i założenia ćwiczenia
2. Wstęp teoretyczny
analiza matematyczna (wraz z jednostkami) i opis zjawisk występujących w ćwiczeniu
(rysunki, schematy poglądowe, zdjęcia), - krótko
3. Przebieg ćwiczenia
• przedstawienie planu ćwiczenia (dołączony odręcznie przygotowany konspekt zespołu),
• wprowadzenie korekt i zmian w stosunku do wersji wstępnej planu ćwiczenia,
- opis aparatury, przyrządów oraz modułów i elementów wykorzystywanych w
ćwiczeniu,
- końcowe schematy blokowe, ideowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz