wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy - omówienie  - strona 1 wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Wydział
Dzień/godz.
Czwartek 17.15-20.00
Nr zespołu
Chemia
Data
29.04.2010
23
Nazwisko i Imię
Ocena z przygotowania
Ocena ze sprawozdania
Ocena
Małgorzata Czyżewska
Dominik Wiącek
Zuzanna Włoczewska
 
 
 
 
 
 
Prowadzący:
Podpis
 
prowadzącego
Ćwiczenie nr (…)
Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy
Cel
Przeprowadzone doświadczenie miało na celu wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy ɳ dla oleju silnikowego oraz gliceryny na podstawie prawa Stokes'a.
Przyrządy do wykonania doświadczenia:
Kulki różnych wielkości: małe, średnie, duże
Śruba mikrometryczna
Stoper
Waga laboratoryjna
Dwie rury w których znajdowały się badane ciecze z podziałką
Przebieg doświadczenia
(…………….)
Wnioski
Podsumowując wyznaczone przez nas prędkość graniczna oraz ɳ są różne dla badanych przez nas cieczy. Gliceryna ma większą gęstość (d=1,473 g/cm3) i charakteryzuje się małymi prędkościami granicznymi, najmniejszą prędkość w glicerynie mają małe kulki a największą duże kulki. Jednakże jak widać z otrzymanych przez nas wyników wartości te różnią się nieznacznie. Olej ma gęstość znacznie mniejszą (d=0,867g/cm3) jego prędkości graniczne są już znacznie większe a różnice między nimi większe. Zachodzi jednakże ta sama zależność, że najmniejszą prędkość mają małe kulki a największą duże. Dokonane przez nas obliczenia są obarczone błędem spowodowanym niedokładnością stopera a także niedostatecznym wyczuciem osoby dokonującej pomiaru (osoba mierząca mogła wcisnąć stoper za wcześnie lub za późno), szczególnie uwidoczniło się to w badaniu czasu opadania kulki w oleju, gdyż w tej cieczy kulki opadały znacznie szybciej i ciężko było uchwycić moment przekraczania granic kresek. Ponadto błąd mógł być spowodowany nadaniem kulkom prędkości początkowej przy wrzucaniu przez osobę wpuszczającą kulki do rury.
Mając obliczone prędkości graniczne kulek możliwe było obliczenie współczynnika lepkości ɳ. Współczynnik ten dla gliceryny podobnie jak prędkość graniczna dla różnych wielkości kulek różni się nieznacznie, jego wartość jest najmniejsza dla małych kulek, największa dla średnich a średnia dla dużych. Wyniki przez nas otrzymane są obarczone również błędem pomiaru wynikającym z tych samych przyczyn co przy prędkości granicznej, a także z powodu niedokładności pomiaru masy kulek. Różne wartości tego współczynnika są spowodowane także różną ilością kulek wziętych do pomiaru masy (im więcej kulek ważonych tym mniejszy błąd). Ponieważ ɳ zależy też od masy a masa była sprawdzana dla różnej ilości kulek o danym rozmiarze nie można jednoznacznie porównać współczynnika w zależności od wielkości kulek.

(…)

… współczynnika lepkości obliczono za pomocą różniczki zupełnej.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz