Wytwarzanie odlewów w formach trwałych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytwarzanie odlewów w formach trwałych-opracowanie - strona 1 Wytwarzanie odlewów w formach trwałych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

3. WYTWARZANIE ODLEWÓW W FORMACH TRWAŁYCH.
WYTWARZANIE ODLEWÓW W FORMACH TRWAŁYCH
1. Co to jest kokila?
Kokile – są formami: jednoczęściowymi lub wieloczęściowymi, z kształtowymi płaszczyznami podziału
(pionowymi i poziomymi) umożliwiającymi wyjęcie gotowego odlewu wraz z przylanym ukł. wlewowym. W
przypadku odlewów z otworami stosuje się dodatkowe rdzenie (metalowe lub piaskowe). Wielorazowe formy
trwałe, od kliku do kilkudziesięciu tysięcy odlewów
2. Jakie czynniki wpływają na trwałość kokili?
Rodzaj materiału użytego do budowy, rodzaj materiału odlewu, konstrukcja i stopień skomplikowania kokili i
odlewu, rodzaj pokrycia ochronnego nakładanego na powierzchnię wnęki formy
3. Wymienić cechy charakterystyczne odlewania kokilowego.
4. Wymienić wady i zalety wytwarzania odlewów w kokilach.
Zalety: duża dokładność wymiarowa odlewów, mała chropowatość i duża czystość powierzchni surowego
odlewu  zmniejszenie naddatków ma obróbkę, a nawet wyeliminowanie obróbki mech., dobra jakość
tworzywa (drobnoziarnista struktura), możliwość zwiększania dopuszczalnych zawartości domieszek,
możliwość skrócenia czasu obróbki cieplnej odlewów, zwiększenie uzysku wskutek ograniczenia wielkości ukł.
wlewowego i naddatków na obróbkę, wyeliminowanie obiegu skrzynek formierskich oraz miejsc ich
składowania, lepsze warunki pracy – poprawa BHP, wzrost wskaźników wydajności, obniżenie kosztów
produkcji, łatwiejsza mechanizacja i automatyzacja procesu wytwarzania, duża stabilizacja procesu odlewania.
Wady: ograniczona trwałość formy z pracochłonnym i kosztownym jej wykonaniem, znaczne naprężenia
odlewów, możliwość zagazowania odlewów (brak przepuszczalności formy), większa wrażliwość na zmiany
parametrów procesu odlewania, trudności w uzyskiwaniu odlewów cienkościennych, większa niejednorodność
właściwości w przekroju ścianki odlewu, ograniczona wielkość odlewów.
5. Jakie czynniki wpływają na prawidłową technologię odlewania kokilowego?
Temperatura formy metalowej (kokili) – zależy od temp. i właściwości wlewanego stopu, konstrukcji i
wielkości odlewu czyli kształtu i grubości jego ścianek, materiał kokili (przewodność cieplna).
Temperatura ciekłego metalu wlewanego do formy – zależy od: rodzaju stopu, wielkości odlewu i stopnia
skomplikowania jego kształtu oraz temp. podgrzania kokili.
Rodzaj i grubość warstwy pokrycia ochronnego kokili – regulują szybkość stygnięcia odlewu; np. pokrycie
grafitem (przyspiesza); kredą, tlenkiem cynku (izolują).
6. Wymień i opisz metody odlewania w formach wirujących.
Odlewanie odśrodkowe właściwe – oś symetrii odlewu pokrywa się z osią wirowania formy. Kokile mające
kształt brył obrotowych wirują, a siła odśrodkowa wypycha masę do ścianek wewnętrznych kokili  odlewy
mają kształt brył obrotowych. Może być poziome (rury, tuleje; gdy długość większa od średnicy) lub pionowe
(krótkie tuleje i pierścienie, średnica większa od długości).
Odlewanie półśrodkowe – oś odlewu pokrywa się z osią wirowania formy, powierzchnię wewnętrzną odlewu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz