Wykonywanie instrukcji - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 350
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie instrukcji - omówienie  - strona 1 Wykonywanie instrukcji - omówienie  - strona 2 Wykonywanie instrukcji - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Wykonywanie instrukcji
Visual C++ 6.0
Do napisania dowolnego programu wystarczy zaledwie kilka instrukcji. Najważniejszymi z nich są: instrukcja pusta, grupująca, warunkowa (if), iteracyjna (while) i powrotu (return). Opis pozostałych ograniczono do przykładów.
Instrukcja pusta
Instrukcja pusta składa się ze średnika. ;
Jej wykonanie nie ma żadnych skutków. Instrukcja grupująca
Instrukcja grupująca składa się z nawiasów klamrowych zawierających dowolną sekwencję instrukcji. Jeśli w miejscu, w którym składnia wymaga użycia dokładnie jednej instrukcji, chce się umieścić ich więcej, to wystarczy ująć je w nawiasy klamrowe i powstanie jedna instrukcja.
{ int a; cin a; a++; cout  2). Jeśli wyrażone przez nie orzeczenie jest prawdziwe, to w pierwszym przypadku jest wykonywana instrukcja s, a w drugim instrukcja s1. W przeciwnym razie, w pierwszym przypadku nie robi się nic, a w drugim wykonuje instrukcję s2.
if(a 2) { a++; cout 2) {
a++;
cout fix2) if(fix1) fix1++; else fix2++;
jest wykonywana jak instrukcja
if(fix1 fix2) {
if(fix1) fix1++; else fix2++;
}
a nie jak instrukcja
if(fix1 fix2) {
if(fix1) fix1++; } else fix2++;
Instrukcje iteracyjne


(…)

…. Użycie takiej instrukcji jest zazwyczaj zbyteczne, ponieważ domniemywa się ją tuż przed klamrą zamykajacą ciało funkcji.
void sum(int one, int two)
{
cout << one + two << endl;
return; // zbędne
}
Instrukcja decyzyjna
Instrukcja decyzyjna uogólnia instrukcję warunkową i jest przydatna wówczas, gdy w programie występują więcej niż dwie gałęzie decyzyjne. W szczególności instrukcję warunkową
if(a == 2)
b…
… grupująca składa się z nawiasów klamrowych zawierających dowolną sekwencję instrukcji. Jeśli w miejscu, w którym składnia wymaga użycia dokładnie jednej instrukcji, chce się umieścić ich więcej, to wystarczy ująć je w nawiasy klamrowe i powstanie jedna instrukcja.
{ int a; cin >> a; a++; cout << a; }
Instrukcja warunkowa
Instrukcja warunkowa ma postać
if(c)
s albo
if(c)
s1
else
s2
w której c jest wyrażeniem orzecznikowym o wartości true albo false, a s1 oraz s2 jest pojedynczą instrukcją (np. instrukcją grupującą).
Wykonanie instrukcji warunkowej zaczyna się od opracowania wyrażenia c (np. a > 2). Jeśli wyrażone przez nie orzeczenie jest prawdziwe, to w pierwszym przypadku jest wykonywana instrukcja s, a w drugim instrukcja s1. W przeciwnym razie, w pierwszym przypadku nie robi się nic, a w drugim…
… ; sum += tmp);
cout << "Sum = " << sum << endl;
Instrukcja powrotu
Instrukcja powrotu ma postać
return e;
w której e jest wyrażeniem.
Wykonanie instrukcji powrotu powoduje zakończenie wykonywania funkcji i dostarczenie rezultatu o wartości określonej przez e. int sum(int one, int two)
{
return one + two;
}
Jeśli typem funkcji jest void, to użyta w niej instrukcja powrotu nie może zawierać wyrażenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz