Wykład - Ludzie e-biznesu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ludzie e-biznesu - strona 1 Wykład - Ludzie e-biznesu - strona 2 Wykład - Ludzie e-biznesu - strona 3

Fragment notatki:

ROLE KIEROWNICZE W TRADYCYJNEJ I NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI
Oba modele są modelami ogólnymi, uniwersalnymi, co oznacza, ze każda z wymienionych ról może być pełniona przez menedżerów pracujących na różnych szczeblach kierowania, a w zależności od szczebla czy sytuacji różne może być jej znaczenie; zachowanie np.menedżera najniższego szczebla w roli brokera może być nieco inne niż brokera dyrektora generalnego
Uniwersalność modelu pozwala na jego szersze wykorzystanie np. model Quinna może być stosowany w zakresie doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej wszystkich szczebli, w różnych organizacjach, zarówno w firmach prywatnych, publicznych, jak i non p- profit
Z modelu Quinna wynika, że najważniejszą kompetencją skutecznego menedżera jest umiejętne integrowanie wszystkich ról, a w szczególności tych, które paradoksalnie wydają się sprzeczne (np. menedżer sprawdzając się w roli dyrektora i producenta, nie może zapominać o rolach społecznych, jak , np. rola mentora
Mimo głosów krytycznych należy stwierdzić, że wiele tradycyjnych modeli ma również zastosowanie współcześnie.
Klasyfikacja funkcji kierowniczych Fayola nadal ma zastosowanie do opisu działań współczesnych menedżerów. Wszystkie organizacje mają podział pracy, mechanizmy koordynujące i systemy kontroli, niezależnie od tego, jakimi metodami jest to realizowane, chociaż współczesne i Fayolowskie wyobrażenia dotyczące funkcji kierowniczych mogą się nieco różnić.
Współczesne role menedżerskie są bardzo dynamiczne, zadania są wykonywane w pośpiechu, wiele z nich wymusza konieczność właściwego reagowania na przypadkowe zdarzenia. Menedżerowie bardzo często muszą zachowywać się w nieoczekiwany sposób. Stąd prace kierowniczą można analizować w kategoriach planów i sieci układów.
Sieci zawierają relacje i kontakty, dzięki którym uzyskuje się potrzebne informacje i zapewnia właściwe wykonywanie pracy. Zwiększenie sieci układów wpływa na wzrost efektywności w radzeniu sobie z przepływem nieoczekiwanych zdarzeń i okoliczności. Praca kierownicza powinna być analizowana w kontekście procesów, przede wszystkim w aspekcie tego, w jakim stopniu procesy przyczyniają się do realizacji celów organizacji.
Procesy kierownicze: operacyjne i administracyjne, behawioralne, reinżynieringowe.
Połączenie zarządzania procesami z klasycznymi funkcjami kierowania.
W role menedżerów nowoczesnych organizacji wpisane są zadania polegające na łączeniu ludzi, procesów, szans. Sukces dzisiejszych organizacji w dużej mierze zależy od tego, jak szybko menedżerowie potrafią dostrzec te szanse i włączyć je w procesy organizacyjne. Dlatego potrzebne są umiejętności dostrzegania wielostronnych zależności między ludźmi oraz procesami.

(…)

… ją w łatwo dostępnej formie, gotową do wykorzystania w przyszłości. Sprawozdawczość musi więc zostać wkomponowana w obejmujący ją system zarządzania wiedzą. Budżetowanie i finanse
Działalność finansowa w organizacji tradycyjnej różni się zasadniczo od działalności finansowej w organizacjach wirtualnych. Menedżerowie finansowi muszą dostosować sposób myślenia do sposobu funkcjonowania organizacji wirtualnych…
… dla siebie. W takim stanie rzeczy system zarządzania wiedzą zanika, a organizacja wirtualna przestaje istnieć.
Koordynacja
Koordynacja działań na odległość jest bardzo trudna. Technologia komunikacyjna wyeliminowała wiele trudności związanych ze zdalnym koordynowaniem, lecz nie wszystkie.
Systemy zdalnej koordynacji powinny umożliwiać reagowanie na niespodziewane wydarzenia. Muszą być wytrzymałe…
…, są one trudniejsze niż role tradycyjne
W repertuarze ról e - menedżera ważną rolę ma rola menedżera wiedzy. Zarządzanie wiedzą obejmuje zbieranie, selekcję, ocenę, organizowanie, przechowywanie, wydobywanie, prezentowanie i rozprowadzanie wiedzy zebranej i zapisanej przez różne media. Potrzebne są do tego odpowiednie cechy osobowe, m.in. twórczość, zdolność do uczenia się, rozumienie procesu tworzenia wiedzy
Zarządzanie wiedzą można postrzegać jako kompozycję trzech obszarów zarządzania, tj. zarządzania ludźmi, procesami i informacją, która ma ułatwić tworzenie, wykorzystywanie i dzielenie się wiedzą poprzez stworzenie odpowiedniego środowiska, systemu motywacyjnego i wsparcia technicznego. Menedżer wiedzy spełnia kilka ról:
Zdecydowanie bardziej lidera niż kontrolera
Brokera wiedzy i informacji…
… są nakłady na szkolenia i utrzymywanie technologii.
Organizowanie w przestrzeni wirtualnej nie różni się niczym od organizowania w innych warunkach: jego zadaniem jest stworzenie struktury, dzięki której firma może osiągnąć założone cele, oraz przystosowanie struktury już istniejącej do realizacji nowych planów. Tym co nie ulega zmianie jest koncentracja na potrzebach firmy.
Zatrudnienie
Nie każdy nadaje…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz