Wykład 1 - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1 - ewolucjonizm - strona 1 Wykład 1 - ewolucjonizm - strona 2

Fragment notatki:


Ewolucjonizm prof. Lech Borowiec
Wykład 1
Teoria - najwyższa forma uogólnienia w nauce.
Opis naukowy - hipotezy, teorie. Hipoteza jest pojęciem słabszym niż teoria. Teorie da się sfalsyfikować. Paradygmat - teoria, której praw nie da się obalić.
Ewolucja jest faktem, a fakty są niepodważalne.
Kreacjonizm - próbuje opisywać świat zgodnie z danymi zawartymi w Piśmie Świętym (świat stworzony przez Boga).
Koncepcja inteligentnego projektu - nurt kreacjonizmu; nałożenie otoczki, która sprawia wrażenie, że koncepcja ta ma fundament naukowy.
Ewolucja - proces, który prowadzi do powstania, co raz to lepszych, doskonalszych bytów (XIX w.). Dziś wiemy, że ewolucja to nie jest doskonalenie.
Ewolucja - kierunkowy i nieodwracalny proces zachodzący w czasie, którego c harakterystycznym atrybutem jest zmiana i różnicowanie istniejących układów w wyniku, czego powstają nowe układy niejako o wyższym poziomie organizacji. Biomasa mrówek jest większa, niż jakiegokolwiek innego organizmu na ziemi.
Kierunkowość, przypadkowość, celowość zmian ewolucyjnych :
Kierunkowość ewolucji - kierunkowe są tylko procesy doboru naturalnego
A - B - C
Proces kierunkowy - zjawisko A zmieniające się do B i C
Znając parametry procesu A jesteśmy w stanie przewidzieć skutki tego procesu w czasie. Klasycznym przykładem jest proces polegający na wzroście wysokości ciała. Znając parametry wzrostu wysokości człowieka możemy prognozować, jaka będzie wysokość ciała człowieka za 20, 30 lat. Na wzrost wpływają czynniki ograniczające. Jednak proces ten nie jest ciągły i nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał gatunek za tysiące lat.
Ewolucja nie jest procesem kierunkowym . Celowość ewolucji W XIX w., gdy stworzono teorie ewolucji rozpoczęły się awantury na temat czy ewolucja istnieje. Po zaakceptowaniu teorii kościół szukał wytłumaczenia teologicznego. Doszedł do wniosku, że ewolucja to myśl Boża oraz miała służyć powstaniu człowieka stworzonego na obraz Boży.
Drabina Jestes - na szczycie drabiny znajdował się człowiek, a nad nim anioły.
Nie ma celu w ewolucji . Ewolucja nie dąży do doskonałości. Jest procesem teleonomicznym.
Przypadkowość w ewolucji Proces ewolucji jest tak ustawiony, że wzajemnie napędzają się inne procesy (każda część oka nie powstaje niezależnie od siebie)
Gady:
- ssakokształtne - gadokształtne Ewolucyjnie jednakowo rozmieszczone na świecie
Gadokształtne - dynamiczny rozwój w mezozoiku. Co było tego powodem? Nie wiadomo, był to po prostu przypadek!

(…)

… ani celowa. Jest w niej wiele przypadków!
Informacja genetyczna przechowywana jest w DNA
- u wielu organizmów musi być przepisana na RNA, a następnie ponownie odtworzona na DNA za pomocą enzymu odwrotna transkryptaza - nic DNA składa się z par zasad. Geny jednostki odpowiedzialne za informację genetyczną (egzony, introny)
- w nici DNA zapisana jest sekwencja aminokwasów. Każdy kodon koduje odpowiednie…
…, ale nie wyeliminowane
- wentyl bezpieczeństwa kopia ważnych genów, które w przypadku uszkodzenia służą do naprawy - wykorzystywanie kopii w procesie ontogenezy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz