Wstęp do logiki klasycznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do logiki klasycznej - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Wstęp do logiki klasycznej
logika klasyczna („filozoficzna”; jedyna istniejąca do połowy XIX wieku, jeszcze nie matematyczna) analizuje wypowiedzi pod kątem ich struktury, poprzez czynności poznawcze; jest dyscypliną normatywną, nie: opisową;
[Susan Haack - logikę zrodził impuls pragnienia oddzielenia twierdzeń poprawnych od niepoprawnych] → co takiego mają w swojej strukturze twierdzenia logicznie poprawne?
rozumowania - procesy myślowe, w których poszukujemy racji bądź następstw poglądów, które już uprzednio, przynajmniej prowizorycznie, uznaliśmy za prawdziwe;
wnioskowanie - rozumowanie polegające na tym, że ze zdań uznanych za prawdziwe (przesłanek), opierając się na prawach logicznych, wyprowadza się wnioski (nowe twierdzenia)
α, zatem β
dowodzenie - rozumowanie, którego celem jest wykazanie prawdziwości jakiegoś zdania poprzez wskazanie przesłanek, które pozwalają to zdanie z siebie wywieść:
a) wprost → czy β? wiadomo, że α; skoro α, to β; zatem β
b) nie wprost → czy β? [zakładamy, że nie β] skoro nie β, to α; wiadomo, że nie α; zatem β
sprawdzanie hipotezy
czy β? skoro β, to α; czy α? → α; zatem β
→ nie α; zatem nie β
wyjaśnianie (rozumowanie nieuzasadniające)
argumentacja - bardzo złożona wypowiedź, której celem jest nakłonienie kogoś do przyjęcia pewnego stanowiska, poprzez wskazanie stojących za tym stanowiskiem racji (logicznych i pozalogicznych - np. autorytetu)
LOGIKA
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz