Wobulacyjne metody pomiaru tłumienia - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wobulacyjne metody pomiaru tłumienia - omówienie - strona 1 Wobulacyjne metody pomiaru tłumienia - omówienie - strona 2 Wobulacyjne metody pomiaru tłumienia - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Laboratorium
Techniki Mikrofalowej
Termin:
Grupa nr 2:
Prowadzący:
Ćwiczenie nr: 4
Temat: Wobulacyjne metody pomiaru tłumienia i strat odbicia Data wykonania :
Ocena : Cel ćwiczenia
Celem powyższego ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z wobulacyjnymi metodami pomiaru tłumienia i strat odbicia, a także wykonanie pomiarów charakterystyk częstotliwościowych wybranych elementów mikrofalowych.
Wstęp teoretyczny
Pomiary tłumienia (moduł transmitancji) i strat odbicia (moduł reflektancji) w zależności od częstotliwości są pomiarami mikrofalowymi często wykonywanymi. Punktowe pomiary charakterystyk częstotliwościowych są czasochłonne i nie pozwalają na zaobserwowanie charakterystyk na ekranie oscyloskopu lub jej zarejestrowanie na rejestratorze. Gdy nie ma możliwości bezpośredniej obserwacji charakterystyki, trudno jest regulując dołączonymi elementami, zestroić obwód lub skorygować jego charakterystykę w dużym zakresie częstotliwości. Wobulacyjne metody pomiaru, umożliwiające niemal natychmiastowe określenie charakterystyki częstotliwościowej badanego obwodu, wymagają użycia nie tylko generatorów mikrofalowych przestrajanych w dużym zakresie częstotliwości (zwanych wobulatorami) , ale również szerokopasmowych sprzęgaczy kierunkowych i mostków (tzw. układów separacji sygnałów) ,szerokopasmowych detektorów diodowych, szerokopasmowych układów poziomowania i stabilizacji mocy mikrofalowej w wobulatorze oraz wyspecjalizowanych układów rejestracji sygnałów.
3. Schematy pomiarowe
Rys. 1 Schemat pomiarowy do pomiaru tłumienia
Rys.2 Schemat pomiarowy do pomiaru WFS
4. Przebieg ćwiczenia
4.1 Pomiar tłumienia
Przebieg pomiaru:
Kalibracja przyrządów pomiarowych.
Rejestracja krzywych Skalowanie
Pomiar tłumienia wykonano dla:
- Izolatora ferrytowego (załącznik nr 1 );
- Cyrkulator ferrytowy (załącznik nr 2);
- Filtru pasmowo-przepustowego (załącznik nr 3).
Omówienie pomiarów:
- Izolator ferrytowy Zobrazowano wykres tłumienia izolatora w kierunku przepustowym oraz w kierunku zaporowym(oba kierunki na rys.1) , jak również krzywe skalowania i linie wymiarowe dla odpowiednich zakresów częstotliwości oraz tłumienia. Zakres częstotliwości wynosił od 8,5 GHz do 12 GHz.


(…)

… także charakterystyczne punkty otrzymanych dwóch rysunków:
kierunek zaporowy: 1 dół (f ≈ 10,856 GHz, 26 dB),
2 dół (f ≈ 10.877 GHz, 28,5 dB),
kierunek przepustowy : 1dół (f ≈ 10.857 GHz, 18 dB).
2 dół (f ≈ 10.877 GHz, 22 dB),
5. Wnioski
Pomiar tłumienia i strat obicia metodą wobulacyjną , w odróżnieniu od metod punktowych pomiaru charakterystyk częstotliwościowych, umożliwiają niemal natychmiastowe ich określenie. Na podstawie przedstawionych wykresów można stwierdzić, że badany izolator ferrytowy to element, który ma właściwości kierunkowe w określonym paśmie częstotliwości. W kierunku transmisji w paśmie pracy posiada niemal zerowe tłumienie, natomiast w kierunku zaporowym jego tłumienie jest duże. Wyznaczono zakres częstotliwości dla różnicy 20 dB, jak już wspomniano wcześniej z powodu zakresu pomiarowego wyznaczono…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz