System i cykl produkcyjny

Dokładny kształt krzywej cyklu życia zmienia się zależnie od produktu, ale najważniejszą zmienną jest jego długość. Każde wydanie gazety ma cykl życia trwający kilka godzin; fasony ubrań i gry komputerowe maja cykl życia trwający kilka miesięcy lub nawet tygodni; towary trwałe, takie jak pralki, maja cykl życia pięcio- lub dziesięcioletni; niektóre artykuły pierwszej potrzeby, takie jak mydło czy kawa pozostają w fazie dojrzałości przez dziesięciolecia. Niestety, niema żadnego słusznego przewodnika na temat długości cyklu życia. Niektóre produkty mają nieoczekiwanie krótkie życie, podczas gdy inne pozostają w fazie dojrzałości przez bardzo długi czas. Takie produkty jak mleko pełnotłuste i piwo były w fazie dojrzałości przez długi czas, a teraz zbliżają się do schyłku.

Rozwój nowego produktu może zabrać organizacji kilka lat, dlatego musi ona zacząć planowanie, zanim nowy produkt będzie rzeczywiście potrzebny. W praktyce większość organizacji utrzymuje zakres produktów na różnych etapach cyklu życia. Daje to długoterminową stabilizację, bo podczas gdy nowe produkty są wprowadzane, starsze, w fazie schyłkowej, są wycofywane. W wyniku tego cała produkcja jest raczej równomiernie obciążona i nie ma w niej dużo wahań.

Cykl ma 3 ważne skutki dla zarządzania produkcją:

o Organizacje podejmują różne działania w każdej,

o Koszty, dochody i korzyści zmieniają się w każdej fazie,

o Organizacje w różnych fazach cyklu życia wyrobu wchodzą na rynek.

Sposoby przedłużania cyklu życia wyrobu:

Nasilona reklama,

Poszukiwanie nowego zastosowania wyrobu,

Modyfikacja produktu (zmiana wyglądu, zmiana cech np. samochód z innym silnikiem, syrop na każdy rodzaj kaszlu),

Zmiana opakowania (nowe rozmiary, akcentowanie innych zalet),

Nowe rynki zbytu (nowe obszary geograficzne).