Projektowanie i obsługa produkcji, praca

Czynniki decydujące o wyborze właściwego wariantu struktury produkcji: informacje zawarte w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej; charakterystyka produkowanych wyrobów i charakter procesów produkcyjnych; wielkość produkcji i zróżnicowanie programowe; charakterystyka posiadanych stanowisk pracy i ich rola w całości procesu produkcyjnego; charakterystyka środków technicznych stosowanych w procesach pomocniczych.

Przedsiębiorstwo

o Całkowity koszt wyrobu lub usługi.

o Liczba klientów, do których można dotrzeć.

o Lokalizacja organizacji i jej jednostek.

o Sposób zaprojektowania zakładów lub obiektów:

o Strategia lokalizacji:

– bliskość rynku zbytu,

– integracja z innymi jednostkami danej organizacji,

– dostępność siły roboczej o odpowiednich kwalifikacjach,

– dostępność udogodnie. infrastruktury (socjalnej, transportowej),zasilić (dostawców) i uzbrojenia terenu,

– dogodność warunków klimatycznych i właściwości terenu,

– rozwiązania legislacyjne i wymagania bezpieczeństwa (przepisylokalne, dotacje, podatki),

– miejsce na rozbudowę i koszty parceli.