Emocje związane ze stereotypami

• z tym samym węzłem mogą się łączyć różne reakcje emocjonalne • w stosunku do pewnych grup możemy odczuwać emocje pozytywne, do innych negatywne, a do jeszcze innych i takie i takie (teoria ambiwalencji) • pobudzanie węzłów poznawczych dla danej kategorii jednocześnie aktywizuje węzły afektywne • w trakcie interakcji międzygrupowych cechy zgodnie emocjonalnie z opinią na temat grupy są automatycznie pobudzane i dostępne do wykorzystania przy kształtowaniu oczekiwań, postaw, zachowań i kolejnych osądów • ludzie są skłonni lepiej pamiętać informacje zgodne emocjonalnie z uprzednimi opiniami • tendencyjne zniekształcenie wspomnień zwiększa się w miarę upływu czasu – ludzie są skłonni pamiętać złe rzeczy dotyczące członków nielubianej grupy, dobre zaś w odniesieniu do przedstawiciela grupy lubianej. Zmienianie stereotypów: • stereotyp można zmienić modyfikując elementy stereotypowej sieci skojarzeniowej • budowanie korzystniejszych stereotypów - wzmacnianie lub tworzenie połączeń między węzłem odpowiadającym danej grupie a węzłami reprezentującymi pozytywne cechy (potęgowane przez pozytywny nastrój towarzyszący interakcjom) Dodanie pozytywnej cechy drogą bezpośredniego doświadczenia wymaga spełnienia trzech warunków: a) związane z cechą zachowanie winno zostać zakodowane (szczególnie udaje się to z zachowaniami wyrazistymi) b) dla zachowania musi być dokonana atrybucja wewnętrzna c) dana cecha musi być powiązana z węzłem grupowym ( poprzez automatyczną kategoryzację lub dzięki świadomemu przetwarzaniu informacji).