Ewolucja idei

Współcześnie głównym doktrynalnym źródłem pierwiastków etycznych w Sm w kontekście praw człowieka jest kościół katolicki, stało się to za sprawą aktywności ostatnich papieży Jana XXII, Pawła VI oraz głównie Jana Pawła II, który od początku pontyfikatu wypowiadał się na rzecz nowej etyki publicznej i pomógł w doprowadzeniu do upadku komunizmu

-wpływ tradycji Hobbenowskiej widocznej u realistów, którzy głoszą, że zachowanie państwa na scenie Mn nie podlega osądowi moralnemu, że interes narodowy usprawiedliwia ignorowanie zasad moralnych mogących krępować politykę zagraniczną zaś główną zasadą moralną jest narodowe przeżycie

Czynnik rozwoju:

-wzrost znaczenia czynnika etycznego i powolną uniwersalizację jego treści w Sm

-rosnąca współzależność Mn, tworzy ona rodzaj odstraszającego sprzężenia zwrotnego odstraszającego od nieetycznego postępowania, na dłuższą metę nie można dzisiaj prowadzić politykę, która szkodziłaby innym

-globalizacja- wzrost integracji społecznej idzie w parze ze wzrostem roli ogólnych,

- od końca zimnej wojny nastąpiło zmniejszenie czy wręcz załamanie się roli ideologii w Sm

zwłaszcza ideologii utopijnych, większy nacisk kładzie się na tolerancję, pluralizm, akceptację

różnorodności

-uspołecznienie stosunków zewnętrznych państw oraz rosnący wpływ społeczeństwa na politykę zagraniczną, narody chcą być prowadzone w sposób zgodny z ich odczuciami moralnymi, społeczeństwa nie są zainteresowane wojną czy działaniami prowadzącymi do konfliktów.