Porównanie do reengireningu

Należy zauważyć, że wprowadzanie dużych zmian generalnie wymaga zainwestowania więcej

czasu i zasobów, a więc z większym prawdopodobieństwem działania takie mogą skończyć się niepowodzeniem. Zaangażowanie dużej ilości środków powoduje również brak możliwości wycofania się z podjętych działań czy też ich naprawę. Przy stosowaniu małych zmian można łatwiej zauważyć nieprawidłowości i zaniechać realizacji tych zadań, które wydają się nieefektywne. Łatwiej więc można powrócić do stanu pierwotnego i wprowadzać kolejne udoskonalenia. Może to pozwolić również na uniknięcie zakłóceń funkcjonowania procesów podstawowych.

TQM jest filozofią zarządzania, która zachęca organizację, aby rozwijała się jako łatwo

dostosowujący się system. Opierając się na tym twierdzeniu, TQM daje szanse osiągnięcia

długookresowego powodzenia dla przedsiębiorstwa oraz pozwala pracownikom na

duże zadowolenie z pracy. Wśród stosujących reengineering, jak wykazują badania, jest obecnie niewielka przewaga osób niezadowolonych z osiągniętych wyników jego wprowadzenia. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze zaczęły go stosować, dzisiaj skarżą się na jego niespodziewane długoterminowe skutki uboczne takie jak spadek morale, brak innowacji, kryzys zaufania oraz pogorszenie się pracy zespołowej. To pewnie powoduje, iż zainteresowanie reengineeringiem w ciągu ostatnich lat znacznie maleje. Wydaje się, że w przypadku TQM zagrożenie wystąpienia skutków ubocznych charakterystycznych dla BPR nie istnieje, ponieważ z samego założenia filozofia ta opiera się na wysokiej kulturze organizacji.