Naczelne zasady tgm

Zrozumienie zasad TQM oraz prawidłowe wyczucie czym jakość być powinna są ważne dla

doprowadzenia firmy do najwyższych standardów jakości; chociaż nie wszystkie idee TQM będą pożyteczne dla każdej firmy w dowolnych okolicznościach. Sama idea powinna poprowadzić kierownika w prawidłowym kierunku czyli do zapewnienia jakości wszystkich produktów jakie firma wytwarza lub usług jakie świadczy. Ukierunkowanie na jakość, niezależnie od tego czy w ramach TQM czy nie, jest zdecydowanie krokiem we właściwym kierunku prowadzącym do osiągnięcia lepszej jakości w przyszłości.

1) kreowanie świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników, również naczelnego

kierownictwa na rzecz jakości

Aby zbudować solidne podstawy TQM-u należy wśród zatrudnionych zapewnić zrozumienie

podstawowych pojęć i strategii związanych z tą filozofią.

Dojrzałość jakościową w firmie określają następujące cztery poziomy:

POZIOM I „Pracownik słyszał o jakości"

POZIOM II „Pracownik mówi, że jakość jest ważna"

POZIOM III „Pracownik pracuje w ramach systemu jakości"

POZIOM IV „Pracownik z własnej inicjatywy doskonali jakość"

Kluczową rolę w tworzeniu takiej świadomości odgrywa kierownictwo przedsiębiorstw, którego zaangażowanie powinno zostać wyrażone w formie ogólnie znanej i zrozumiałej polityki jakości przedsiębiorstwa.

Pożądane cechy kierownictwa w ramach filozofii TQM:

- zaangażowanie- każde działanie ma na uwadze klienta i jakość

- przywództwo- przykład kierownictwa pokazującego drogę i nią idącego

- dobra orientacja – określić problem i sposoby jego rozwiązania

- umiejętność pracy w grupie – pokazać pracownikom, że każdy bierze udział w tworzeniu

jakości

- wyznaczenie zadań jakościowych – jasne formułowanie i konsekwentna realizacja

- motywowanie – doceniać i uznawać wkład każdego

- angażowanie każdego – tworzenie klimatu wspólnej pracy i celów

- podejście prewencyjne- wdrażanie odpowiedzialności każdego za swoją pracę

- przekazywanie wymagań klientów – przez sprawny system informacji