Model konstrukcji filozofii tqm

Model filozofii TQM opiera się na trzech elementach:

- zespołowych metodach pracy (płaskie struktury organizacyjne) i rozwiązywania problemów

- udokumentowanym, formalnym systemie zapewnienia jakości firmy, którego najbardziej znane (ale nie jedyne) modele są przedstawiane w normach ISO serii 9000

- wykorzystywanych metodach i narzędziach służących prezentacji i analizie danych dotyczących jakości i jej doskonaleniu

Te trzy elementy współistnieją ze sobą dzięki projakościowej kulturze firmy, powszechnemu

zaangażowaniu pracowników i kierownictwa na rzecz jakości i sprawnej wymianie informacji. W centrum tego modelu przebiegają procesy między klientami, a dostawcami, zarówno wewnętrznymi (pracownicy firmy gdzie ta filozofia jest traktują się wzajemnie jako klientów i dostawców wyrobów i usług) jak i zewnętrznymi. W ramach TQM-u wykorzystywane są pomysły i informacje pochodzące od wszystkich pracowników, których odpowiedzialność za wykonywaną pracę, zrozumienie swej roli jako dostawców i odbiorców wewnętrznych mają znaczenie zasadnicze dla wyeliminowania tradycyjnego modelu stosunków przełożony – podwładny polegający na tym, że przełożeni szukają błędów w pracy podwładnych, a podwładni te błędy ukrywają.