Przyszłość

Pomimo dotychczasowego sukcesu Swatch'a, pomyślność tej marki w przyszłości nie

jest oczywista. Wynika to z następujących faktów:

nadwyżka podaży tanich zegarków i coraz lepsza jakość imitacji,

• konieczność walki o rozpoznawalność marki (dywersyfikacja oraz solidne tzw.

podróbki),

• kwestia utrzymania przewagi technologicznej (wielkie nakłady na badania i rozwój

japońskich konkurentów),

• nasycenie rynku (wzrost liczby posiadanych zegarków, związana z modą natura

Swatch'a, mniejsza elastyczność firmy w zmianach profilu działalności aniżeli u

konkurentów z Japonii),

• dynamiczny rozwój technologii w innych gałęziach przemysłu (w wielu sprzętach, od

telefonów, poprzez komputery aż do sprzętu AGD znajdują się zegary),

• wzrost cen jednostkowych zegarków szwajcarskich (częściowo spowodowany

sukcesem dóbr luksusowych w tej branży)

Analiza „case'a" i wnioski.

Na podstawie powyższych informacji na temat sukcesu rynkowego marki Swatch

sporządziliśmy analizę SWOT obejmującą główne elementy wyodrębnione z

przedstawionych przez nas dotychczas danych, dotyczące czynników generowanych

przez otoczenie wewnętrzne i konkurencyjne przedsiębiorstwa, a także makrootoczenie.

Analiza SWOT.

A. Określenie profilu działalności przedsiębiorstwa, zakresu jego działania, określenie

klientów i ich potrzeb, orientacja naczelnego kierownictwa.

• produkcja, dystrybucja i sprzedaż tanich zegarków wysokiej jakości,

• ogranicznie działalności do linii produktowej zegarków i związanych z nimi gadżetów,

• segment ludzi młodych w przedziale wiekowym od 18 do 30 lat,

• nieskomplikowany, tani, solidny i przede wszystkim modny produkt,

• agresywna i innowacyjna strategia wejścia na rynek i ekspansji.

B. Identyfikacja makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego.

• nikły zakres dostępnych informacji dotyczących makrootoczenia w „case study";

- stosunkowo stabilna gospodarka Szwajcarii,

- umocnienie się franka szwajcarskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, przez to

niekorzystna sytuacja dla eksporterów szwajcarskich,

• silni konkurenci z Japonii, USA i Hong Kongu posiadający zaawansowane technologie,

• początkowo luka technologiczna w odniesieniu do producentów japońskich

C. Otoczenie wewnętrzne (organizacyjne).

• początkowo bardzo rozdrobniona i nieelastyczna (tradycyjna) produkcja,

• w konsekwencji spadek zyskowności, niska płynność i rosnące zadłużenie,

• postać E. Thomke jako wielkiego innowatora i dalekowzrocznego menedżera,

• nowo utworzone zespoły specjalistów od różnych dziedzin wytwórczości (np. dział

marketingu),

• fuzja ASUAG i SSIH