Problemy etyczne w dzisiejszej gospodarce etyka marketingu

Najwięcej kontrowersji co do etyki marketingu budzą następujące

dziedziny:

- Zdobywanie informacji o konkurencji.

- Definiowanie rynku docelowego.

- Niepełna prawda lub fałsz w reklamie.

Zdobywanie informacji o konkurencji odbywa się z następujących źródeł:

od pracowników konkurencji i nowo przyjmowanych pracowników. Od pracowników konkurencji można wydobyć informacje poprzez prowadzenie z nimi wywiadów i rozmów, np. na konferencjach. Natomiast od nowo przyjmowanych poprzez wyciąganie informacji w trakcie wywiadu. Niejednokrotnie pozoruje się przyjmowanie do pracy w celu zdobycia

informacji. Zatrudnia się również osoby ze ścisłego kierownictwa firmy konkurencyjnej,

- od współpracowników konkurenta na temat produktów,

- z materiałów publikowanych i z dokumentów publicznych, np. śledzenie wiadomości prasowych o rekrutacji wskazuje na zastosowaną technologię,

- przez obserwację konkurenta lub analizowanie dowodów materialnych, np. zakup produktu konsumenta i rozebranie go na części pierwsze. Wszystkie wymienione tu sposoby zbierania informacji na temat konkurenta są legalne, jednak etycznie podejrzane. Znacznie więcej kontrowersji budzą reklamy. W szczególności zaś te kierowane do dzieci i mniejszości. Są to praktyki kontrowersyjne, ponieważ za cel działania wybiera się konsumentów szczególnie podatnych na reklamy lub gorzej sytuowanych, a kieruje się do nich oferty produktów

potencjalnie szkodliwych. Do takich działań należą:

- reklamy produktów spożywczych zawierających niewłaściwe składniki

spożywcze,

- wykorzystywanie w reklamach ukochanych przez dzieci bohaterów

kreskówek,

- polecanie biednym niezdrowego jedzenia, np. McDonald's.

W dyskusjach na temat reklam kierowanych do dzieci padały nawet głosy o całkowitym zakazaniu tych reklam. Wychodzono z założenia, że skoro dzieci nie rozumieją intencji reklam każda reklama kierowana do dziecka jest nieuczciwa. Istnieje jeszcze problem prawda lub fałsz w reklamie. Kłamstwa w reklamie polega na:

- wprowadzającej w błąd prezentacji towarów,

- wyciąganiu fałszywych wniosków z faktów,

- tendencyjne prezentowanie informacji (poprzez zmienianie jej sensu),

- podawanie „niepełnej prawdy". Niepełna prawda obejmuje następujące zjawiska:

- wygląd produktów w reklamie odbiega od rzeczywistości,

- przemilczanie istotnych szczegółów,

- podpieranie się autorytetami,

- używanie wieloznacznych pojęć.

Stosowanie wyżej wymienionych metod reklamy i zdobywania informacji jest jednak w końcowym rezultacie niekorzystne dla firmy, traci ona bowiem zaufanie klienteli.