Etyka doradcy organizacyjnego

Uczciwy doradca organizacyjny będzie kierował się generalnie, tak jak każdy człowiek „etyczny", normami etycznymi społeczeństwa. Obowiązują go również, jak i jego klienta i wszystkich uczestników życia gospodarczego, zasady etyki gospodarczej. W ramach zasad etyki gospodarczej doradcy w szczególności dotyczy etyka doradcy. Klient formułuje, nawet jeśli ich nie przedstawia doradcy, wymagania etyczne w zakresie doradztwa. Trudno sobie wyobrazić, że decydując się o podjęciu procesu usprawnienia organizacji i zatrudnieniu doradcy organizacyjnego szefostwo firmy nie określiło kryteriów jakie powinien spełniać doradca. Tak samo trudno sobie wyobrazić, że mógłby ktoś zatrudnić doradcę, o którym wie, że jest nieuczciwy. Bowiem jedną z czołowych zasad etyki jest uczciwość.

Oto niektóre zasady etyczne, które są wymagane od doradcy organizacyjnego:

- postępowanie zgodnie z prawem,

- uczciwość,

- rzetelność,

- postawa krytyczna,

- eliminacja kryteriów pozamerytorycznych, np. rasowych, światopoglądowych, narodowych,

- szacunek do klienta i ludzi w ogóle,

- umiejętność prowadzenia negocjacji zgodnie z dobrymi obyczajami, apolityczność,

lojalność wobec klienta,

- wykazywanie woli pojednania w sytuacji konfliktu,

- nie poniżanie innych i nie wywyższanie się ponad innych,

Doradca organizacyjny nie powinien:

- udostępniać konkurencji informacji o firmie, w której przeprowadził reorganizację,

- brać łapówek,

- działać na szkodę klienta,

- nakłaniać klienta do podjęcia działań niezgodnych z etyką,

- wykorzystywać niewiedzę klienta,

- narzucać klientowi warunków, powinny być one wspólnie wynegocjowane.