Zalety i znaczenie credit-ratingu

Ocena wiarygodności finansowej przyznana przez niezależne agencje credit-rantingu warunkuje rozwój form dłużnych papierów wartościowych i wolumenu transakcji dokonywanych za pomocą tego instrumentu finansowego poprzez wykorzystanie standaryzacji ryzyka w procesie pozyskiwania kapitału na międzynarodowym rynku finansowym. Ocena ta leży u podstaw procesu inwestycyjnego, ponieważ od niej inwestor rozpoczyna podejmowanie decyzji inwestycyjnej. Klasyfikacje sporządzone przez agencje credit-ratingu są skuteczną formą wsparcia rozwoju dłużnych papierów wartościowych na rynku międzynarodowym poprzez dostępność informacji o ryzyku inwestycyjnym danego waloru dla każdego inwestora. Z kolei uzyskanie oceny wiarygodności finansowej pozwala emitentowi na osiągnięcie korzyści dwojakiego rodzaju: bezpośrednich i pośrednich.