Rating w procesie emisji papierów wartościowych

W przypadku transakcji przeprowadzanych na rynku międzynarodowym, inwestorzy oczekują ratingu od przynajmniej jednej z agencji ratingowych (preferowane ratingi od dwóch a nawet trzech agencji). W przypadku transakcji na rynku polskim obligacje powinny uzyskać rating od jednej z wymienionych agencji ratingowych. Cena transakcji (koszt finansowania w postaci emisji obligacji) jest ściśle uzależniona od poziomu uzyskanego ratingu.

Poszczególne oceny oparte są na bieżących informacjach dostarczanych przez emitenta albo uzyskanych przez agencje ratingowe z innych źródeł, przy czym agencja nie wykonuje rewizji sprawozdań finansowych dokonywanych przez biegłych rewidentów. Na ocenę mają wpływ następujące czynniki (w różnym stopniu):

- prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków umowy dotyczącej terminowego płacenia

- odsetek i kapitału;

- charakter zobowiązania;

- zabezpieczenia;

- relatywna pozycja zobowiązania na wypadek bankructwa, reorganizacji albo zmian przepisów prawnych mających wpływ na prawa pożyczkodawców.