Ratingi odzyskania należności - Recovery Ratings

Fitch Ratings nadaje ratingi odzyskania należności papierom wartościowym i emisjom. Są one aktualnie publikowane dla większości poszczególnych zobowiązań emitentów z ratingiem podmiotu (IDR) kategorii ratingowej "B" i poniżej.

Odzyskanie należności ma coraz większe znaczenie przy niższych poziomach ratingu, jako, że prawdopodobieństwo utraty wypłacalności w krótkim lub średnim okresie jest często stosunkowo wysokie, a różnice w wartościach odzyskanych należności rzutują poważnie na skalę spodziewanych strat. Wśród czynników, które mają wpływ na wartość odzyskanych należności są: zabezpieczenie, stopień podporządkowania w stosunku do innych należności oraz oczekiwana wartość podmiotu w stanie zagrożenia.