Sprawozdanie finansowe

Cecha prawidłowości oznacza, że sprawozdanie finansowe powinno być zgodne z obowiązującymi w tej mierze przepisami. Zgodność ta odnosi się zarówno do struktury sprawozdań, wchodzących w skład sprawozdania finansowego, jak i do układu poszczególnych pozycji sprawozdań, a także do wymogów formalnych, tzn. do podania identyfikatorów przedsiębiorstwa, określenia, za jaki okres sporządza się sprawozdanie oraz do podpisów osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania.

Sprawozdania finansowe muszą spelniać określone wymogi formalne:

- podanie w nagłówku pełnej nazwy i adresu firmy

- określenie momentu lub okresu którego dotyczą dane w sprawozdaniu

- określenie daty powstania sprawozdania

- podpis osoby odpowiedzialnej za rzetelne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania

Sprawozadnie sporządza się w jezyku polskim w walucie polskiej, dane można zaokrąglać do tysięcy złotych jeżeli nie powoduje to zniekształcenia obrazu jednostki. Sprawozdania mogą być wykonywane z większą szczegółowością niż wynika to z ustawy jeżeli specyfika przedsiębiorstwa tego wymaga.