Kapitał

Kapitał zapasowy tworzy się:

- z podziału zysku (na pokrycie straty w spółce akcyjnej tworzy się kapital zapasowy do którego przelewa się co najmniej 8% zysku z bieżącego roku obrotowego do momentu az kapital ten osiągnie ⅓ wartosci kapitalu zakładowego)

- z nadwyżki ceny emisyjnej (nominalnej) nad ceną sprzedaży akcji

- jezeli w spolce z o.o. obejmuje sie udzialy po cenie wyzszej niz nominalna, nadwyzke jako aggio przekazuje sie do kapitalu zapasowego (nie do rezerwowego- roznica)

-pokrycie kosztów niepowodujących zwiększenia aktywów spółki (np. negatywny wynik prac rozwojowych, zaniechanie budowy środków trwałych).

W przypadku kapitalu rezerwowego jest on tworzony:

- z zysku netto do podzialu

- z aktualizacji wyceny środków trwałych o ile aktualizacja spowodowala zwiekszenie wartosci ŚT do cen rynkowych

- ze wzrostu wartosci inwestycji długoterminowych bedacych skutkiem ich przeszacowania do wartosci rynkowej (in plus)

- z dodatkowych swiadczen wspolnikow na rzecz spolki za dodatkowe uprawnienia ich udzialow

- doplaty udzialowcow.