Bierne i czynne prawo wyborcze

Zasady prawa wyborczego (przymiotniki wyborcze). 1,2,3, dot. wszystkich

1, zas. powszechności – każdy ma prawo do głosowania, z wyjątkiem osob pozbawionych praw wyborczych i publicznych, dostępność do udziału w wyborach -gęsta sieć obwodów wyborczych

Obwód nie może przekraczać 3.000 obywateli, wybory w dzień wolny od pracy.

2. zas. Bezpośredniości – każdy oddaje głos za siebie wskazując bezpośrednio nazwisko osoby kandydującej

3. zas. Tajności – dot. Samego sposobu głosowania,tj. Urny do głosowania, kabiny wyborcze.

4. zas. Równości – konstytucja nie wymienia tej zasady w wyborach do senatu. Każdy ma taka samą ilość głosów, każdy głos ma równą siłę przełożenia na wynik ostateczny. Ograniczenie tej zasady: 5, 8% dla koalicji, nie ma odniesienia do senatu.

5. zas. Proporcjonalności – dot. Wyborów do sejmu – podział mandatów, np. Partia która otrzymała 10% głosów otrzymala 10% mandatów.

6. zas. Wolnych wyborów – w odniesieniu do parlamentu europejskiego, zapewniony dostęp do środków masowego przekazu,