Skutki trzeciej fali

3. Glokalizacja. Zmienia się także przeżywanie przestrzeni: świat za sprawą GII jednocześnie zmniejsza się i powiększa, bowiem do jej podstawowych cech należy łączenie „w sobie [...] wymiaru globalnego i lokalnego. Zjawisko to nazywa się glokalizacją (R. Robertson) - mimo postępującego procesu globalizacji stajemy się na powrót wioską, skoncentrowaną na swej lokalności.

4. Relacje międzyludzkie. Z zagadnieniem tym łączy się istotny „moment antropologiczny": niegdyś oddalenie się (ukończenie szkoły czy studiów, zakończenie służby wojskowej, emigracja) oznaczało osłabienie, czasem rozpad relacji, ustanie międzyludzkich relacji. Obecnie, właśnie dzięki sieci, ani czas, ani odległość nie stanowią już poważnego zagrożenia dla ludzkich związków. Częste rozmowy telefoniczne (telefonia komórkowa), maile, portale typu „nasza klasa", umożliwiają kontynuację znajomości z przyjaciółmi z „ogólniaka", z kolegami z pokoju w akademiku, kumplami z wojska oraz ze znajomymi, których pięć lat temu poznaliśmy w czasie wakacji. Innym problemem jest głębia tych relacji, którą można opisać pytaniami: „Czy możemy zaprzyjaźnić się jeszcze z nimi? Przecież nie starcza nam czasu nawet dla tych przyjaciół, których już mamy!" Wraz ze zmianami w sposobie doświadczania przestrzeni fizycznej zmieniają się również sposoby komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja za pośrednictwem internetu przebiega w inny sposób niż dialog, bo relacja face to face zostaje zastąpiona przez relację interface to interface (Kazimierz Krzysztofek). Rozmowa wymagająca fizycznej obecności prowadzących ją osób ustępuje miejsca komunikacji za pomocą komputera, która likwiduje dzielące uczestników bariery czasu i przestrzeni.

5. Iluzje. Komunikacji za pomocą Internetu, obcowaniu z telewizją towarzyszy spora dawka iluzji. Richard Schickel w książce „Intimate Strangers" (1985) analizuje sposób, dzięki któremu media budują iluzoryczne poczucie intymności ze znanymi osobistościami.