Galaktyka Internetu

Pierwszy komputer o nazwie Colossus, ze ścisłym zastosowaniem wojskowym, został zbudowany przez Brytyjczyków w 1943 r., natomiast pierwszy komputer ogólnego zastosowania – ENIAC powstał w University of Pensylvania (Mauchly, Eckert) w 1946 r. (ważył 30 t). Było to „użycie siły techniki, by służyła technice siły" [Castells, 71]

Castells tak podsumowuje ten proces: „Powstanie i rozwój Internetu w ostatnim 30-leciu XX wieku było wynikiem unikalnego wymieszania strategii militarnej, współdziałania zaawansowanej nauki, technicznej przedsiębiorczości i kontrkulturowej innowacyjności. Początki Internetu leżą w pracach jednej z najbardziej innowacyjnych instytucji badawczych świata: US Defense Department's Advanced Research Projects Agency (ARPA). Gdy w końcu lat 50. amerykańskie strategiczne dowództwo wojskowe zostało zaalarmowane wystrzeleniem pierwszego sputnika, ARPA podjęła kilka śmiałych projektów, z których część zmieniła historię techniki i zapoczątkowała Wiek Informacji na wielką skalę. Celem jednego z tych projektów, rozwijającego ideę, wymyśloną w latach 1960-1964 przez Paula Barana [...], było zaprojektowanie systemu łączności niewrażliwego na atak nuklearny. [...] Gdy później technika cyfrowa umożliwiła pakietowanie wszelkiego rodzaju przekazów, w tym dźwięku, obrazu i danych, powstała sieć, której węzły mogą się łączyć bez udziału central.