Splot szyjny

Splot szyjny (plexus cervicalis) jest to splot nerwowy powstały przez wymieszanie

gałęzi przednich nn. rdzeniowych C1 - C4 jednej strony rdzenia kręgowego. Leży

do przodu i bocznie od wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych. Wychodzą z

niego nerwy skórne (czuciowe) i mięśniowe (ruchowe).

Nerwy skórne ukazują się na tylnym brzegu mięśnia

mostkowo-obojczykowo-sutkowego w połowie jego długości - w tzw. punkcie

nerwowym Erba. Są to n. potyliczny mniejszy, n. uszny wielki, n. poprzeczny szyi

oraz nn. nadobojczykowe. Unerwiają one skórę przednio-bocznej powierzchni szyi

a także skórę okolicy potylicznej, skroniowej i kąta żuchwy oraz skórę klatki

piersiowej do poziomu III żebra.

Nerwy mięśniowe dzielimy na krótkie, unerwiające mięśnie szyi oraz długie wśród

których największy jest n. przeponowy. Nerw przeponowy jest najdłuższym i

największym nerwem splotu szyjnego. Odchodzi od gałęzi przednich nerwów

rdzeniowych C3, C4 i C5, przy czym większość włókien pochodzi od n. C4.

Prowadzi włókna czuciowe, ruchowe i współczulne. Unerwia przeponę a ponadto

częściowo opłucną, osierdzie i otrzewną. Porażenie nerwu przeponowego po jednej

stronie przejawia się niekiedy lekką dusznością, natomiast obustronne porażenie nn.

przeponowych uniemożliwia głębokie oddychanie.