Splot ramienny

Splot ramienny (plexus brachialis) (ryc. 2) jest to splot nerwowy powstały przez

wymieszanie gałęzi przednich nn. rdzeniowych C5 - Th1 jednej strony rdzenia

kręgowego. Często dochodzą do niego również włókna gałęzi przedniej nerwu

rdzeniowego C4, rzadziej Th2. Gałęzie nn. rdzeniowych tworzące splot ramienny

po krótkim przebiegu łączą się w trzy pnie, z których następnie powstają 3 pęczki

splotu (fasciculi plexus brachialis). Pod względem położenia w splocie ramiennym

wyróżniamy część nadobojczykową leżącą w szyi i część podoboczykową leżącą

w dole pachowym. Między obu tymi częściami wyróżnić można krótki odcinek

splotu położony między obojczykiem a I żebrem .

- część nadobojczykowa splotu ramiennego (pars supraclavicularis plexus bachialis)

- leży w szczelinie tylnej mięśni pochyłych oraz w trójkącie bocznym szyi (tj. trójkącie łopoatkowo-czworobocznym i łopatkowo-obojczykowym)

- występuje ona w postaci pni; górnego, środkowegoi dolnego;

• pień górny jest utworzony przez gałęzie przednie nn. rdzeniowych C5 i C6

• pień górny jest utworzony przez gałąź przednią n. rdzeniowego C7

• pień dolny jest utworzony przez gałęzie przednie nn. rdzeniowych C8 i Th1

- każdy z pni dzieli się na część przednią i tylną, które następnie łączą się w pęczki splotu ramiennego

- część podobojczykowa splotu ramiennego (pars infraclavicularis plexus bachialis)

- leży w dole pachowym

- występuje ona w postaci pęczków; tylnego, bocznego i przyśrodkowego.

Nazwy pęczków wynikają z ich położenia względem t. pachowej.

• części tylne wszystkich pni tworzą pęczek tylny (fasciculus posterior)

• z części rzedniej pnia górnego i środkowego powstaje pęczek boczny (fasciculus lateralis)

• część przednia pnia dolnego tworzy pęczek przyśrodkowy (fasciculus medialis).