splot lędźwiowy

Splot lędźwiowy (plexus lumbalis) (Ryc. 13) jest splotem nerwowym

powstałym przez wymieszanie gałęzi przednich nn. rdzeniowych L1 - L3 oraz

większości włókien n. rdzeniowego L4 jednej strony rdzenia kręgowego. Ponadto

splot ten ma połączenie z n. podżebrowym. Splot ten leży w tylnej ścianie jamy

brzusznej, między częścią powierzchowną a głęboką m. lędźwiowego większego.

Nerwy wychodzące z tego splotu dzielimy na krótkie (unerwiają sąsiednie mięśnie)

i długie, do których należą: n. biodrowo-podbrzuszny, n. biodrowo-pachwinowy, n.

skórny boczny uda, n. udowy, n. zasłonowy, n. płciowo-udowy.

Objawy uszkodzenia:

zaburzenia ruchowe

- osłabienie zginania w stawie biodrowym

- całkowite zniesienie prostowania w stawie kolanowym

- zniesienie odruchu kolanowego

- chodzenie i stanie jest znacznie utrudnione, zwłaszcza przy obciążeniu, gdyż

wówczas nogi zginają się w stawach kolanowych, szczególnie trudne wchodzenie

po schodach i wstawanie z krzesła. W pozycji leżącej na plecach chory nie

podnosi wyprostowanej kończyny. Poprawę chodu przynosi zastosowanie szyny

usztywniającej staw kolanowy.

• zaburzenia czuciowe

- osłabienie czucia na obszarze unerwianym przez ten nerw, jednak obszar

całkowitego zniesienia czucia jest znacznie mniejszy, a zwłaszcza węższy.

SPLOT KRZYŻOWY

Splot krzyżowy (plexus sacralis) (Ryc. 13) jest splotem nerwowym

powstałym przez wymieszanie gałęzi przednich nerwów rdzeniowych L4 - Co po

jednej stronie. Leży on w miednicy mniejszej, w przestrzeni podotrzewnowej.

Największym nerwem wychodzącym z tego splotu jest n. kulszowy, który po

oddaniu drobnych gałęzi dzieli się na n. piszczelowy i n. strzałkowy wspólny.

Przyczyny uszkodzenia:

- całkowite porażenie n. kulszowego stwierdza się rzadko, nawet wówczas, gdy

nerw jest uszkodzony na udzie, zazwyczaj przeważają porażenia mięśni

unerwianych przez n. strzałkowy, natomiast niedowłady mięśni unerwianych przez

n. piszczelowy są słabo wyrażone

• rany cięte i postrzałowe

• złamania miednicy i kości udowej

• guzy miednicy

• ucisk głowy płodu podczas porodu