Zalety dzienników

- Prasa, jako nośnik reklamy ma bardzo dużą pojemność informacyjną. W reklamie

prasowej poza elementami graficznymi można umieścić stosunkowo dużą ilość

tekstu, adresy i telefony punktów sprzedaży itp. Doskonale więc nadaje się do

reklamy zawierającej dane techniczne lub szczegółowe opisy produktu

- Prasa codzienna stanowi dobre medium zarówno dla dużych, jak i dla małych firm,

ponieważ koszty opracowania materiału reklamowego są niewielkie, a wielkość

reklamy może być w pełni uzależniona od posiadanych środków finansowych

(ogłoszenia drobne są przecież także formą reklamy)

- Cechą charakterystyczną dzienników jest ich codzienne docieranie do

odbiorcy z przekazem drukowanym. W Polsce prasa ukazuje się zwykle

przez 5-6 dni w tygodniu. W niektórych krajach ukazuje się również w niedziele

(próbę wydawania numerów niedzielnych podjęło „Życie Warszawy", ale szybko

wycofało się z tego pomysłu). Dzięki wysokiej częstotliwości ukazywania się jest to

medium stosunkowo szybko budujące zasięg, jak i częstotliwość kontaktów z

reklamą.

- Posiadanie wizerunku nośnika nowości

- Prasa jest traktowana jako katalog - czytelnicy poszukują w niej informacji,

ogłoszeń

- Możliwość docierania zarówno do populacji całego kraju, jak i społeczności

regionalnych (w przypadku dzienników ogólnopolskich - za pośrednictwem

dodatków lokalnych)

- Możliwość umieszczania kuponów lub insertów w postaci folderów, ulotek itp