Wady dzienników

- Dzienniki często charakteryzuje stosunkowo niska jakość druku. Nawet, jeśli możliwe jest wyemitowanie reklamy w pełnym kolorze, to nie jesteśmy w stanie uzyskać wysokiej jakości obrazu, ponieważ zarówno rozdzielczość, jak i jakość papieru są dość niskie. - Dzienniki często mają bardzo dużą objętość, są podzielone na różne działy i rubryki, zawierają wiele dodatków tematycznych. Uważne przejrzenie całego wydania wymaga wiele czasu i uwagi, dlatego powszechna jest praktyka czytania jedynie wybranych części gazet. W związku z tym istnieje poważne ryzyko, że nasza reklama nie zostanie zauważona. Zauważalność reklamy jest zwykle niższa od poziomu czytelnictwa podawanego w badaniach prasy. - W dziennikach często jest zamieszczana duża liczba reklam i dlatego może się zmniejszać ich zauważalność. - Reklamy są zazwyczaj skupione na konkretnych stronach ogłoszeniowych (mogą być pomijane przez czytelników). - Reklamy muszą być przeczytane, nie docierają do odbiorców w sposób mimowolny (jak w przypadku chociażby reklamy radiowej czy telewizyjnej). - Koszty zamieszczenia reklamy, zwłaszcza w dziennikach ogólnopolskich, mogą być wysokie.