Formy reklamy w dziennikach

- Podstawową formą reklamy w dziennikach jest reklama modułowa - strony

podzielone są na pewną określoną liczbę modułów, z których można tworzyć

reklamy o prawie dowolnych formatach, będących wielokrotnością wymiarów

jednego modułu.

- W dziennikach mamy do dyspozycji dwa rodzaje stron: tańsze ogłoszeniowe, gdzie

zamieszczanych jest wiele mniejszych reklam, oraz droższe redakcyjne, na których

reklama sąsiaduje z tekstem redakcyjnym. Strony redakcyjne otwierają wydanie,

natomiast ogłoszeniowe znajdują się w dalszej części gazety.

- Istnieją również inne formy reklamy, jak np. inserty (luźne wrzutki do numeru) lub

banderole opasujące dziennik. Ponadto, w dziennikach można się reklamować nie

tylko w głównym wydaniu, lecz także w stałych dodatkach tematycznych, poświęconych

na przykład komputerom, nieruchomościom, motoryzacji, turystyce

lub dodatkach okazjonalnych, przygotowywanych np. na rozpoczęcie roku

szkolnego czy w związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń z urzędem

skarbowym.

Na dzień dzisiejszy prasa pozostaje dominującym nośnikiem reklamowym. Jednak

przyszłość gazet jest przyszłością pełną przekształceń i zmieniających się metod biznesu.

Przemysł prasowy musi znaleźć sposoby dotarcia do czytelników sporadycznych i osób

nieczytujących prasy. Gazeta nie stanowi już nieprzezwyciężonego magnesu dla

budżetów lokalnych. Obecnie detalista może wybierać z bogatego menu medialnego: od

reklamy wysyłkowej po internet. Utrata czytelników i rosnąca konkurencja zbiegają się w

czasie ze wzrostem kosztów wydawniczych oraz towarzyszącym mu wzrostem stawek

reklamowych windującym koszty dotarcia do klienta (ang. CPT- cost per thousand) na

szczyty niedosiężne dla wielu reklamodawców.