Łańcuch wartości a ciąg gospodarczy

Patrzenie na przedsiębiorstwo jak na element całego systemu łańcuchów wartości

wymaga usytuowania go również w określonym miejscu ciągu gospodarczego. Określenie

go polega na wyodrębnieniu zbioru operacji umożliwiających przekształcenie surowców w

produkt wykorzystywany lub konsumowany przez finalnego klienta. Analiza jego budowy

z punktu widzenia dążenia do przewagi konkurencyjnej powinna doprowadzić do

skoncentrowania się firmy na kontrolowaniu tego stadium transformacji, które wnosi do

produktu najwięcej wartości dla jego końcowego odbiorcy. Trzeba przy tym określić

odpowiedni poziom zarządzania wybranym stadium. Poprawa koordynacji między różnymi

odcinkami ciągu może polegać albo na przejęciu kontroli nad całym ciągiem, albo na

zawieraniu porozumień między partnerami uplasowanymi w różnych jego ogniwach.

Kompetencje ekonomiczne można odnosić do każdego z ogniw łańcucha wartości,

ponieważ mają one wpływ na nie wszystkie:

• Technologia - stosowanie sposobów mniej kapitało i pracochłonnych czyni procesy

bardziej rentownymi.

• Koncepcja produktu - potencjał badawczy (finansowy, ludzki, intelektualny); jakość

koncepcji (modularność, standaryzacja podzespołów); patenty; potencjał wdrożeniowy

(zarządzanie projektami).

• Wytwarzanie - zaopatrzenie (najtańsze źródła, pewność i regularność dostaw,

kontrakty na warunkach stałych cen, jakość surowców).

• Zdolności produkcyjne - lokalizacja jednostek produkcyjnych; terminy realizacji.

• Koszty produkcji - standaryzacja podzespołów; substytucyjność podzespołów (analiza

wartości); efekty doświadczenia i korzyści skali; automatyzacja faz wytwarzania.

• Jakość produktów - rzetelność i częstotliwość kontroli; śledzenie wskaźnika braków

produkcyjnych.

• Marketing - komponowanie asortymentu produkcji.

• Spójność i odpowiedniość elementów marketingu (marketing-mix) - skuteczność

reklamy i promocji; polityka cen zbytu; wybór sieci dystrybucji; jakość produktów.

• Zaufanie w oczach klientów - marka produktu; udział w rynku.

• Dystrybucja - koszty magazynowania i transportu; lokalizacja składów; zarządzanie

transportem.

• Jakość dystrybucji - szybkość realizacji dostaw; skuteczność handlowa; jakość sieci

dystrybucji i zarządzania nią.

• Serwis posprzedażny - udzielanie gwarancji; jakość i szybkość świadczenia usług.