Zarządzanie zapasami

Gromadzenie zapasów wyrobów gotowych, towarów jest związana z:

zapewnieniem ciągłości sprzedaży

poziomem obsługi klienta

atutem w grze konkurencyjnej

Czynniki zależne od przedsiębiorstwa (zarządzania zapasami):

sposób produkcji

sprawność służby marketingowej

technologia i organizacja produkcji

sposoby organizacji kanałów zbytu przedsiębiorstwa i pozycja przedsiębiorstwa

sprawność dystrybucji

Czynniki niezależne od przedsiębiorstwa (zarządzania zapasami):

wahanie popytu

oczekiwana nabywców odnośnie czasu dostawy

postępowanie konkurentów

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zapasami polega na poszukiwaniu odpowiedzi na 4 pytania:

1. Jaka ilość towarów powinna być zamówiona w danym czasie?

2. W jakim momencie zapasy powinny być zamówione?

3. Jakie pozycje zapasów wymagają szczególnej uwagi?

4. Czy można zabezpieczyć się przed zmianami kosztów poszczególnych pozycji zapasów?

Do kosztów utrzymania zapasów zalicza się:

koszty kapitałowe (utraconych możliwości)

koszty magazynowania (wynajem magazynów)

koszty przeładunku i przemieszczania

koszty ubezpieczenia

koszty zużycia (fizyczne i ekonomiczne)

Jednym z elementów zarządzania zapasami jest kontrola zapasów. Przedsiębiorstwo musi utrzymywać zapas bezpieczny, czyli na umiarkowanym poziomie (jest to taki poziom, gdzie stan zapasów nie powinien spadać). Druga kontrola zapasów wiąże się także z weryfikacją stanów zapasów, która najczęściej odbywa się na podstawie inwentaryzacji.

Koszty magazynowania zapasów:

ewentualny koszt najmu

płace personelu magazynowego

amortyzacja (zużycie) budynków magazynowych wraz z trwałym majątkiem wewnątrz

zużycie energii, przedmiotów materialnych

koszty konserwacji i remontów

inne