Warmia i Mazury - Zielone płuca Polski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2149
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warmia i Mazury - Zielone płuca Polski - strona 1 Warmia i Mazury - Zielone płuca Polski - strona 2 Warmia i Mazury - Zielone płuca Polski - strona 3

Fragment notatki:...Warmia obejmuje terytorium o kształcie trójkąta opartego jednym wierzchołkiem o Zalew Wiślany w okolicy Braniewa i Fromborka i sięgającego podstawą na płd wschód aż za Olsztyn. Warmia długo była własnością biskupów, a nazwa (jak wiele tutejszych) wywodzi się z języka pruskiego i znaczy tyle co czerwona (ziemia). W latach 1466-1772 i po 1945 w Polsce. Kiedyś prostym wyznacznikiem odmienności Warmii od Mazur była albo przynależność państwowa albo wyznanie (Warmia była katolicka, Mazury protestanckie). Dziś wyróżniki te nie mają żadnego znaczenia, nic więc dziwne...

...Uroczystość położenia kamienia węgielnego miała miejsce 4 września 1844 roku. W 1846 roku król Prus nadał twierdzy imię Hermanna von Boyena (Feste Boyen). Po drenowaniu terenu i pracach ziemnych, w 1845 roku zaczęto kopać fosę i sypać wały, natomiast w 1847 roku rozpoczęły się prace murarskie. W 1852 roku Wojskowy Urząd Skarbowy kupił od miasta zamek pokrzyżacki, gdzie zakwaterowano kadrę inżynierów. Zamek stał się również siedzibą kolejnych komendantów Twierdzy Boyen, którzy mieszkali w niej w latach 1852-1945. Zasadnicze prace budowlane zakończono w 1855 roku, jednakże twierdza jeszcze do początku XX wieku była rozbudowywana i modernizowana. W 1893 roku twierdzę włączono w system umocnień jezior mazurskich, w ramach którego na odcinku od Giżycka do Rucianego zbudowano 23 obiekty. Poszczególne elementy samej twierdzy wzmocniono w tym czasie betonem. W 1897 roku w narożniku bastionu Miecz zbudowano eksperymentalną kopułę obserwacyjną WT Neu, instalowaną potem w innych ważnych fortecach niemieckich. W 1907 roku wprowadzono w obiektach twierdzy wentylację mechaniczną i zamurowano pełniące do tego czasu tę funkcję okna. W czasie pierwszej wojny światowej forteca ...

WARMIA I MAZURY - ZIELONE PŁUCA POLSKI
Zawirowania historyczne ostatnich 10 wieków doprowadziły, że Warmia i Mazury znajdowały się w rękach pruskich, krzyżackich, polskich i niemieckich. Każda z tych grup wniosła wiele nowego, ciekawego do budowy zamków, dworków, obiektów sakralnych. Ta kulturowa różnorodność sprawia, że zabytki Warmii i Mazur są jeszcze bardziej ciekawe.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Do XIII w. ziemie te były zamieszkałe przez awanturnicze, rozproszone pogańskie plemiona pruskie, pokrewne również pogańskim podówczas Litwinom. Wielekroć podejmowano próby pokojowej chrystianizacji Prus, najsławniejszą próbę podjął Św. Wojciech. Wskutek ciągłych utarczek granicznych książę Konrad Mazowiecki zaprosił Krzyżaków do podjęcia dzieła chrystianizacji. Wygnani z Palestyny i Siedmiogrodu ogniem i mieczem spacyfikowali Prusów, a korzystając ze sfałszowanych nadań na podbitych ziemiach zbudowali potężne i nowoczesne państwo zakonne z bardzo klarownym programem opanowania południowego i wschodniego wybrzeża Bałtyku. Utrzymanie władztwa gwarantowały liczne zamki. Ponieważ rycerzy zakonnych obowiązywał zakaz nocowania poza budynkami zakonu (mogła ich spotkać przykra przygoda, bo powszechnie byli znienawidzeni przez poddanych), zamki stawiano w odległości jednego dnia drogi. Stolicą zakonu od 1308 był Malbork (Marienburg).
Zakon doskonale, ale bezlitośnie administrował.
Wyludnione ziemie pruskie od południa zasilane były przez osadników z Mazowsza.
Dolegliwości życia w państwie zakonnym doprowadziły do szeregu powstań i zabiegów o włączenie do cieszącej się licznymi swobodami Polski. Zabiegów tym łatwiejszych, że Polska nigdy nie zrezygnowała ze swych praw do ziem pruskich (praw przez jedne trybunały mi

(…)

… oddziały pod dowództwem Dziersława z Włostowic. Jednak już po miesiącu odbili ją Krzyżacy, którymi dowodził dzielny komtur Helfrich von Drahe. W czasie wojny trzynastoletniej zamek przejęto siłą i urzšdzono w nim krzyżacką twierdzę, osadzając tutaj zakonnych najemników. W roku 1466 na mocy pokoju toruńskiego Olsztyn wraz z całą Warmią został przyłączony do Polski. Z początkiem XVI wieku przebudowano…
… od wschodu. Zlokalizowana została w doskonałym strategicznie miejscu, na szerokim przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, który stanowił najdogodniejsze miejsce do przekroczenia linii Wielkich Jezior Mazurskich.
Historia Pierwszą twierdzę w Prusach Wschodnich - Fort Lyck, na wyspie Czarci Ostrów na Jeziorze Śniardwy - zbudowano dopiero w XVIII wieku. Wojny napoleońskie uświadomiły władzom pruskim…
…, które z kolei w 1957 roku przekazało obiekt miastu. Umieszczono w fortecy m.in. magazyny zbożowe, dojrzewalnie serów i fermę drobiu, by ostatecznie w 1973 roku wpisać obiekt do rejestru zabytków. W 1993 roku zawiązało się Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen, które m.in. inicjuje prace konserwatorskie. Opis architektoniczny Twierdza Boyen położona jest na przesmyku między Jeziorem Niegocin a Jeziorem Kisajno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz