Usługi systemu operacyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Usługi systemu operacyjnego - strona 1 Usługi systemu operacyjnego - strona 2 Usługi systemu operacyjnego - strona 3

Fragment notatki:


Systemy operacyjne wykład 2. Struktury systemów operacyjnych Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.2 Struktury S.O - plan wykładu • Usługi S.O. • Interfejs uŜytkownika S.O. • Wywołania systemowe • Typy wywołań systemowych • Programy systemowe • Projektowanie i implementacja S.O. • Struktura S.O. • Maszyny wirtualne • Debugowanie systemu • Generowanie S.O. • System Boot Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.3 Cel • Opisanie usług systemowych jakie S.O. dostarcza uŜytkownikom, procesom  i  innym systemom • Przedyskutowanie róŜnych sposobów strukturyzacji s.o. • Wyjaśnienie jak s.o. są instalowane i przystosowywane i jak się uruchamiają Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.4 Usługi systemu operacyjnego • Pierwszy zbiór usług s.o. zawiera funkcje wprowadzone dla wygody uŜytkownika/programisty: – Interfejs uŜytkownika – Niemal wszystkie systemy operacyjne posiadają  interfejs uŜytkownika (UI) • Interpreter wiersza poleceń (Command-Line (CLI)), interfejs  graficzny (Graphics User Interface (GUI)), wsadowy (Batch) – Wykonanie programu – system musi być w stanie załadować program do  pamięci i rozpocząć jego wykonanie. Program musi być w stanie się  zakończyć normalnie lub z powodów wyjątkowych (zwracając błąd) – Operacje we/wy - Wykonywany program moŜe wymagać operacji  we/wy (dostęp do pliku lub urządzenia we/wy) – Manipulowanie systemem plików- System plików ma szczególne  znaczenie. Programy muszą czytać i zapisywać pliki i katalogi, tworzyć  je i usuwać, przeszukiwać, wyświetlać informacje o pliku, zarządzać  prawami dostępu. Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009 1.5 Usługi systemu operacyjnego c.d. • Pierwszy zbiór usług s.o. zawiera funkcje wprowadzone dla wygody uŜytkownika/programisty: – Komunikacja – procesy mogą wymieniać informacje w ramach tego  samego komputera lub pomiędzy komputerami połączonych siecią • Komunikacja moŜe się odbywać za pomocą pamięci współdzielonej  (shared memory) lub za pomocą przekazywania komunikatów  (message passing) (pakiety danych przesyłane za pośrednictwem  s.o.) – Wykrywanie błędów – s.o. zawsze powinien być poinformowany o 

(…)


muszą być przydzielone kaŜdemu z nich
• Wiele typów zasobów - Niektóre (jak cykle CPU, pamięć główna i
pamięć plików) wymagają specjalnego kodu przydzielającego
zasoby, inne (jak urządzenia we/wy) mogą mieć ogólny kod Ŝądania
i zwalniania
– Rozliczanie – Przechowywanie informacji o tym, którzy uŜytkownicy
uŜywają których zasobów i jak często
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition…

Komunikacja
Ochrona
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009
1.21
Przykłady wywołań systemowych systemów
Windows i Unix
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz, Galvin and Gagne ©2009
1.22
Działanie systemu MS-DOS
(a) Rozruch systemu (b) wykonywanie programu
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th…

– Modyfikowanie plików
– Wsparcie języków programowania
– Ładowanie i wykonywanie programów
– Komunikacja
– Programy uŜytkowe (systemowe programy usługowe,aplikacje)
(ang. system utilities, application programs)
• Sposób w jaki większość uŜytkowników postrzega S.O. jest określony zatem
przez programy systemowe, a nie wywołania systemowe
Opracowano na podst.: Operating System Concepts – 8th Edition, Silberschatz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz