Urzadzenia i systemy multimedialne - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Urzadzenia i systemy multimedialne - pytania i odpowiedzi - strona 1 Urzadzenia i systemy multimedialne - pytania i odpowiedzi - strona 2 Urzadzenia i systemy multimedialne - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY MULTIMEDIALNE
1) Abonenckie cyfrowe łącza
szerokopasmowe o takiej samej
przepustowości w obu kierunkach
realizują techniki:
• DSL, HDSL, SDSL
2) Abonenckie cyfrowe łącza
szerokopasmowe xDSL o mniejszej
przepustowości od abonenta, a
większej do abonenta realizują
techniki:
• RADSL, ADSL, VDSL
3) Częstotliwości rezonansowe
pomieszczenia:
• Zależą od rozmiarów
pomieszczenia
4) Część widma odpowiadająca światłu
widzialnemu zamyka się w
przedziale:
• 400 – 700 nanometrów
5) Cztery podstawowe domeny biorące
udział przy akwizycji treści przez
abonenta to:
• Użytkownika, dostępowa,
szkieletowa, treści
6) Do funkcji Gatekeepera nie zaliczają
się:
• Zarządzenie pasmem dla
wszystkich elementów
znajdujących siew sieci
7) Do nagrania atmosfery akustycznej
pomieszczenia można zastosować
system:
• MS, XY
8) Do realizacji wideokonferencji w sieci
IP niezbędny jest:
• Mostek wideokonferencyjny
9) Do transmisji obrazu przez Internet
stosuje się:
• TCP, UDP
10) Dostęp do zasobów systemu można
podzielić na:
• Stały, dynamiczny, losowy Lub
rezerwacyjny
by smoczek®
11) Działania ETSI w zakresie
multimediów obejmują min.
• Identyfikacja i definicja usług,
identyfikacja obszarów do
normalizacji, koordynacja prac
normalizacyjnych
12) Element w sieci multimedialnej, który
nie steruje szybkością transmisji
danych to:
• Brama medialna (gateway)
13) Fast Link to system dostępowy firmy
Siemens typu:
• FITL
14) Funkcje, które obowiązkowo powinny
być realizowane przez terminal H.323
to:
• Transmisja głosu
15) Gateway pomiędzy sieciami ISDN i IP
nie musi posiadać funkcjonalności:
• Zmiany formatów danych
przesyłanych we
współpracujących ze sobą sieciach
16) Główną funkcją ucha środkowego
jest:
• Przeniesienie dźwięku z powietrza
do cieczy
17) Głównym problemem podczas
transmisji sygnału mowy przez
Internet są następujące
zniekształcenia:
• Opóźnienia, zagubienia pakietów
18) Idea kompresji polega na:
• Zastąpieniu oryginalnej postaci
sygnału jego odpowiednim
ekwiwalentem
19) Interfejsem decydującym w
zasadniczy sposób o właściwościach
SRDA jest:
• Interfejs radiowy IF4
20) IS95 to amerykański standard:
• Łącza radiowego systemu
łączności komórkowej
SYSTEMY MULTIMEDIALNE
21) ISDN wykorzystuje techniki:
• Komutacji połączeń i
symetrycznych kanałów
22) Izofona to krzywa
• Jednakowego poziomu głośności
23) Jednym ze standardów kodowania
obrazów ruchomych jest:
• MPEG
24) Kanał interaktywny IC w SSRD(A)
(LMDS) to:
• Dwukierunkowy składający się z
łącza podstawowego i łącza
zwrotnego
25) Kanał rozsiewczy BC w
SSRD(A)(LMDS) to kanał:
• Szerokopasmowy do abonenta
(nie może zawierać kanału
interaktywnego)
26) Klasycznym przykładem systemu
fazowego jest:
• System AB z mikrofonem
dookolnym
27) Kodowanie zgodne ze standardem
G.722(pasmo 7kHz) zakłada
częstotliwość próbkowania:
• 15kHz
28) Konwersja w odniesieniu do
systemów multimedialnych oznacza:
• Różne systemy realizują te same
usługi inaczej pod względem
technicznym, jeden system
realizuje różne usługi
29) Konwergencja ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz