Uniwersytet Warszawski - strona 845

Rola państwa-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Rola państwa-prezentacja, Zasady dobrego państwa, Stymulujące kierunki aktywności ekonomicznej państwa...

Podstawowa analiza rynku-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Podstawowa analiza rynku-prezentacja, Modele rynków, Popytowa strona rynku, Funkcjonowanie rynku żywności ...

Polityka fiskalna państwa-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Budżet państwa, Tzw. złota reguła finansów publicznych, Koncepcje systemu podatkowego, Fiskalizm, Krzywa Laffera...

Chrześcijańska demokracja-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europejskie systemy partyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Chrześcijańska demokracja-prezentacja, Cechy programu partii chadeckich, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – CDU, Unia na rzecz Centrum ...

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich-prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich-prezentacja, Finansowanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich , Informacja o Europejskim Funduszu Społecznym ...

Komunikowanie publiczne-prezentacja 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 336

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Kanały dyfuzji komunikatów publicznych, Formy i środki komunikowania publicznego, Cechy komunikatu publicznego...