Uniwersytet Warszawski - strona 834

Edukacja zdrowotna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 868

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, działania na rzecz zdrowia, początkowe błędy w rozumieniu edukacji zdrowotnej, modele edukacji zdrowotnej....

Prezentacja na temat jedzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zły stan odżywiania się, niedożywienie, skutki źle zbilansowanej diety, choroby pierwotne na tle niedoborów żywieniowych, choro...

Opieka zdrowotna w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ochrona zdrowia, podstawowe metody współczesnej ochrony zdrowia, opieka zdrowotna, opieka zdrowotna a przystąpienie do Unii Europejskiej, dwa filary działania Wspólnoty....

Prezentacja na temat otyłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja otyłości, wskaźnik masy ciała, wzór na wskaźnik masy ciała, obwód pasa, metody obrazowe, przyczyny otyłości....

Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zachowanie się osób w sytuacjach kryzysowych, cechy przeżyć kryzysowych, trzy fazy reakcji w sytuacjach kryzysowych, skutki psychologiczne katastrofy, pomoc psychologiczna....

Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: ustawa o zarządzaniu kryzysowym, zarządzanie kryzysowe, planowanie cywilne, szczebel gminy, zadania starosty, powiatowe centra zarządzania kryzysowego....

Zasady zarządzania kryzysowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: zasada powszechności, zasada kategoryzacji zagrożeń, zasada ciągłości funkcjonowania państwa, zasada zespolenia, zasada prymatu układu terytorialnego....

Pomoc społeczna rodzinie i dziecku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: administracyjny podział obowiązków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, rodzaje placówek, placówka interwencyjna, placówka rodzinna....