Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - strona 153

Oznaczenie magnezu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Teresa Fortuna
 • Analiza i ocena jakości żywności
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Ozaczenie magnezu Metoda spektofotometryczna Polega na oznaczeniu zawartości barwnego związku adsorpcyjnego wodorotlenku magnezu z żółcienią tiazolową poprzez pomiar absorbancji przy długości fali lambda=540nm….. Zwiększenia trwałości zabarwienia dodaje się hydroksyloamine, a jako koloid ochronny ...

W8G w Microsoft

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Trendy IT w Microsoft
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: gry na Windows 8, ciekawostki, łatwość w dystrybucji i zarabianiu, nowe możliwości i wyzwania dla twórców gier, cykl życia gry....

XNA w Microsoft

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Trendy IT w Microsoft
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: środowisko, Windows Phone jako platforma XNA, szybki przegląd XNA, działanie gier, metody w klasach gry XNA...

Glikoliza - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób - postępowanie dietetyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 616

Schemat glikolizy. Pogrubione strzałki oznaczają reakcje, które nie mogą być prostym odwróceniem w procesie glukogenezy. Powstawanie acetylo-CoA. Ogólny schemat cyklu Krebsa. Reakcje cyklu kwasu cytrynowego. Schemat łańcucha oddechowego ...

OCL - prezentacja po angielsku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Modelowanie obiektowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: historia, firmy popierające OCL, UML Diagrams, zalety Formal Contrains, przykład: Mortrage System...

Zadanie z dokumentacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Modelowanie obiektowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: dokumentacja, schemat, główny przepływ zdarzeń, alternatywne przepływy zdarzeń, warunki wstępne, warunki końcowe....

Windows 8 - prezentacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Trendy IT w Microsoft
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: nowe szanse dla twórców aplikacji, filozofia 8 Store Apps, świat i aplikacje, nawigacja, semantic zoom....

WA w Microsoft

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Trendy IT w Microsoft
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: definicja chmury, wzorce przetwarzania w chmurze, Windows Azure, Virtual Machines, przenoszenie maszyn wirtualnych...

Komórki glejowe - notatki z wykładów, cz. 4

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Zbigniew Sołtys
 • Komórki glejowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Sploty neurofibryczne, Glejoza, Pętla dodatniego sprzężenia zwrotnego, Noradrenalina, Choroba Alzheimera...

Unit 2 - scany

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: speaking, reading, listeningl role playing, describing people....