Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 165

Mikroekonomia - wykład cz.2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Grabowski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1904

jpeg. Notatka to wykłady i porusza takie zagadnienia, jak: koszty, zysk ekonomiczny i księgowy, koszty w długim i krótkim okresie czasu, próg rentowności, rentowność jednostkowych udziałów kapitałowych, funkcje rynku finansowego, funkcje pieniądza, transakcja gotówkowa, rynek w ujęciu mikroekono...

Statystyka opisowa i ekonomiczna cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Barbara Podolec
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2100

jpeg. Plik to notatki z ćwiczeń i porusza takie zagadnienia, jak: szereg, szereg szczegółowy, cecha ciągła, graficzna prezentacja szeregu rozdzielczego, histogram, diagram, szereg kumulacyjny i jego graficzna reprezentacja, szereg dynamiczny, ...

Badania operacyjne cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Jaworski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1897

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierająca następujące informacje: programowanie liniowe, własności zbioru rozwiązań dopuszczalnych, interpretacja geometryczna, analiza postoptymalizacyjna, sposoby liczenia cen równowagi, mod...

Metody organizacji i zarządzania - Analiza wartości - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza wartości
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1281

Analiza wartości jest metodą racjonalizacji systemów, a w szczególności systemów technicznych, organizacyjnych i administracyjnych. Zamiast tradycyjnego pytania: jak działa system?, w analizie wartości stawia się pytanie: czemu służy system? Konieczne staje się wyjście poza badany system...

Burza mózgów (ang. Brainstorming) - prezentacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

Metody twórczego myślenia: „Burza mózgów”. Analiza morfologiczna. Cykl badania metod pracy. Technika kartowania: KPM, KPC, KPCZ, KOD. Mierzenie i normowanie pracy: Fotografia dnia roboczego. Chronometraż. Metoda arytmetyczna Towarzystwa Bedaux. Metoda obserwacji migawkowych. Metoda MTM. Wart...

Geografia pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 343

*Kto (nazwisko, narodowość) jest autorem twierdzenia "władza klimatu jest pierwsza władzą na świecie" Monteskiusz, Francja *Podaj przybliżoną warość światowego pogłowia bydła 1371 mln owiec 1056 mln kóz 700 mln wielbłądów 20...

Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Szkarłat, egzamin, testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Szkarłat
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 819
Wyświetleń: 7399

Zajmuje się ponadto tematami takimi jak: skutki aktualizacji aktywów dostępnych do sprzedaży, wartość początkowa środka trwałego wg UoR, główne części zapasowe środków trwałych, roczny odpis amortyzacyjny wg UoR, zasada wartości odtworzeniowej, główne elementy sprawozdania finansowego, model oparty...

Statystyka - zmienna losowa ciągła i skokowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Alina Karska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3948

Notatka zawiera takie informacje, jak: zmienna losowa ciągła i skokowa, rozkład niejednostajny prostokątny, obliczanie prawdopodobieństwa, rozkład normalny, rozkład empiryczny, rozkład normalny standaryzowany, funkcja zmiennych losowych, estymacja przedziałowa, dystrybuanta w punkcie, metoda punktow...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

W jej treści pojawiają się takie zagadnienia jak: jak dzielimy aktywa, co to jest bilans, struktura aktywów bilansu, struktura pasywów bilansu, struktura sprawozdania finansowego, sporządzanie bilansu na potrzeby planistyczne, zysk netto, strata netto, kapitał własny, odpisy z zysku netto, przykład...

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2303

Dokładna tematyka notatki jest następująca: proces gospodarczy i jego elementy, podstawowe, potrzeby, dobra gospodarcze, produkcja, wymiana, handel, krajowy, zagraniczny, konsumpcja, rachunek ekonomiczny, podmioty gospodarcze i ich klasyfikacja, sektor publiczny, cechy przedsiębiorstw państwowych, ...