Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo lubelskie

W województwie lubelskim funkcjonuje 9 działających uczelni publicznych oraz 10 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 90 tysięcy osób. 58 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 31 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 27 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią został Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z liczbą studentów wynoszącą ponad 23 tysięcy osób.

Uczelnie: