lubelskie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to ulica Pocztowa 54. Uczelnia została założona w 2001 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.pwsz.chelm.pl. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej funkcjonują takie jednostki jak: Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Nauk Technicznych i Lotnictwa, Instytut Neofilologii, Instytut Nauk Humanistycznych oraz Instytut Nauk Rolniczych.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

Kierunki: