lubelskie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleje Racławickie 1. Uczelnia została założona w 1950 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.umlub.pl. Na Uniwersytecie Medycznym funkcjonują takie jednostki jak: I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej oraz Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Medycznym

Kierunki: