lubelskie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to plac M. Curie-Skłodowskiej 5. Uczelnia została założona w 1944 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.umcs.pl. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Kierunki: