lubelskie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu jest wyższą szkołą niepubliczną. Adres głównego budynku to ulica Akademicka 4. Uczelnia została założona w 2004 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.wszia.edu.pl. Na Wyższej Szkole Nauk Społecznych funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Fizjoterapii i Pedagogiki, Wydział Zarządzania i Administracji.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Wyższej Szkole Nauk Społecznych

Kierunki: