lubelskie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie jest wyższą szkołą publiczną. Adres głównego budynku to aleje Racławickie 14. Uczelnia została założona w 1918 roku. Strona internetowa uczelni znajduje się pod adresem: www.kul.pl. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim funkcjonują takie jednostki jak: Wydział Teologii, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Wydział Filozofii, Wydział Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, Wydział, Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli.

Zobacz najpopularniejsze notatki z Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Kierunki: