Poland

Uczelnie, Szkoły wyższe województwo dolnośląskie

W województwie dolnośląskim funkcjonuje 13 działających uczelni publicznych oraz 24 działających uczelni niepublicznych. Liczba studentów w 2012 roku wynosiła ponad 151 tysięcy osób. 110 tysięcy z nich to studenci wyższych szkół publicznych natomiast 41 tysięcy to osoby studiujące na uczelniach niepublicznych. Całkowita liczba absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz magisterskich wynosiła ponad 40 tysięcy osób. Najpopularniejszą uczelnią została Politechnika Wrocławska z liczbą studentów wynoszącą ponad 35 tysięcy osób.

Uczelnie: